Gdzie szukać oszczędności przy budowie hali magazynowej?

Created by Monika Sojka | |   Porady bekuplast

Od chwili wybuchu pandemii obserwujemy gwałtowne przyspieszenie na rodzimym rynku budownictwa przemysłowego. Zatory w łańcuchach dostaw, związane z pojawieniem się koronawirusa i spowodowanym przez niego zamknięciem granic, skłoniły część przedsiębiorców do inwestowania we własne hale magazynowe i produkcyjne. Budowa nowych obiektów bywa również efektem naturalnego rozwoju przedsiębiorstw i rosnącego popytu na ich produkty. I tu pojawia się podstawowe pytanie: jak zbudować halę magazynową bez narażania się na nadmierne koszty?

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Przygotowanie dokumentacji

Postępowanie przygotowawcze – czyli zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów i poradzenie sobie z zawiłościami prawnymi i administracyjnymi – inwestor może przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić je generalnemu wykonawcy obiektu. Choć ten drugi przypadek wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, może okazać się dobrą decyzją. Wyspecjalizowane firmy na bieżąco śledzą nowe uregulowania prawne i zmiany w prawie budowlanym, dbając o zgodne z nimi przygotowanie dokumentacji. Warto zdawać sobie sprawę, że proces uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę wymaga niekiedy ogromnego zaangażowania czasowego, na co wielu inwestorów nie chce lub nie może sobie pozwolić.

Wybór działki

Istotną rolę w wysokości wydatków na budowę odgrywa koszt działki. Błędem jest kierowanie się przy jej wyborze wyłącznie kwestią atrakcyjnej ceny; tanie, nieduże działki w gęsto zabudowanych lokalizacjach mogą generować masę późniejszych problemów powodowanych np. przez istnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy, konieczność zachowania odległości od granic działki i sąsiadujących budynków, zapewnienie dostępu do mediów i kanalizacji oraz spełnienie dodatkowych wymogów wynikających z planu zagospodarowania lub warunków zabudowy. Niekorzystne warunki terenowe (takie jak wysoki poziom wód gruntowych lub duże nachylenia) lub geofizyczne (częste opady lub silne wiatry) będą wiązały się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na drenaż terenu lub jego niwelację, ewentualnie na wzmocnienie konstrukcji nośnej budynku.

Koszty budowy

Jednym z istotniejszych czynników wpływających na koszt budowy jest łańcuch dostawców i podwykonawców. Zasada jest prosta: im większa ich liczba, tym większe ryzyko wystąpienia problemów z jakością pracy i materiałów oraz wzrostu kosztów. Tego ostatniego nie sposób uniknąć w sytuacji, gdy zarobek głównego wykonawcy inwestycji pochodzi z marż narzucanych na pracę innych firm. Tym samym, w celu rozsądnej minimalizacji kosztów, warto żądać od niego jasnej informacji, jaka część prac będzie wykonywana z wykorzystaniem firm podwykonawczych. Najtańsza oferta firmy nie posiadającej własnych zasobów umożliwiających realizację zwiększa ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności podnoszących koszty na etapie realizacji, dlatego często jest tylko pozornie atrakcyjna. Gdy wykonawca zarabia na produkcie, który dostarcza w ramach pakietu prac, jego wiarygodność zdecydowanie wzrasta.

Wielkość i charakterystyka hali magazynowej

Na koszty wpływ ma również sama konstrukcja hali magazynowej. Najdroższe są obiekty murowane, a do tańszych należą te o konstrukcji stalowej lub hybrydowej. Ważne są również wymiary obiektu, bowiem od szerokości hali będzie zależało zużycie stali na dźwigary, a także ich wielkość. Wysokość obiektu wpływa z kolei na długość słupów oraz powierzchnię obudowy ścian.

Najprostszym sposobem na obniżenie kosztu budowy nowej hali magazynowej jest dopasowanie jej wielkości do do konkretnych potrzeb logistycznych i charakterystyki procesu technologicznego. Ten ostatni zwykle determinuje kształt obiektu oraz jego podział na poszczególne strefy (w przypadku hali magazynowej na strefy przyjęcia towaru, składowania, kompletacji oraz wysyłek). Na etapie prac warto podjąć decyzję o ewentualnej rozbudowie w przyszłości, ma to bowiem wpływ na projektowanie oraz wykonawstwo konstrukcji aktualnie realizowanego obiektu. Należy również ustalić, jaki system magazynowania zamierzamy w niej wykorzystać – dotyczy to np. regałów wysokiego składowania, stopnia automatyzacji i urządzeń magazynowych.

Niższe zużycie energii

Przy budowie dużych hal magazynowych warto również rozważyć inwestycję w zautomatyzowane systemy zarządzania energią, które pomagają kontrolować zużycie i wdrożyć oszczędności w poborze mediów. Specjalistyczni wykonawcy oferują m.in. rozwiązania samoczynnie wyłączające ogrzewanie lub dopasowujące oświetlenie do potrzeb i płynnie regulujące jego natężenie w zależności od pory dnia. Oszczędności przynosi nie tylko strefowe sterowanie strumieniem światła sztucznego, przy jednoczesnym dużym naświetleniu światłem dziennym (świetliki, okna), ale też stosowanie czujek obecności. Powodują one uruchamianie ogrzewania i oświetlenia strefowego według zapotrzebowania.

Istnieją również prostsze metody zmniejszenia wydatków energetycznych, takie jak odpowiednie usytuowanie budynku względem źródła światła, które ograniczają potrzebę stosowania elektryczności oraz ogrzewania. Fachowcy zachęcają również do szukania oszczędności poprzez stosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaicznej.

Podsumowanie

Obszarów, w których można szukać zmniejszenia kosztu budowy hali stalowej bez obniżenia jakości, lub wydłużenia czasu realizacji jest dużo więcej. Opierając się jednak na tych tylko wskazówkach, w wielu przypadkach jesteśmy w stanie oszczędzić bardzo dużo czasu, stresu i pieniędzy.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu