RFID: technologia w służbie magazynowania

Created by Monika Sojka |

Niezawodność i prostota technologii RFID przyczyniły się do jej upowszechnienia w wielu zastosowaniach. RFID sprawdza się w procesach produkcyjnych do precyzyjnego śledzenia procesów i rejestrowania istotnych parametrów; w zarządzaniu aktywami firmy takimi jak środki trwale, materiały, narzędzia i pojemniki wielokrotnego użytku; do rejestrowania czasu pracy; do śledzenia przesyłek; a nawet do znakowania zwierząt domowych oraz gromadzenia danych biometrycznych w paszportach. RFID stał się również niezastąpionym przyjacielem każdego magazyniera i co-pakera podczas przyjmowania i wydawania towarów, monitorowania pochodzenia produktów, kontroli stanów magazynowych oraz komisjonowania.

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

E-handel lubi to

Łatwość dokonywania zakupów internetowych i gwarancja szybkiej dostawy zamówionego towaru do rąk własnych przyczyniły się do błyskawicznej ekspansji e-handlu. Klienci przyjmują przy tym za pewnik, że dotrą do nich dokładnie te produkty, które zamówili – nawet jeśli dostawca realizuje codziennie tysiące zleceń. Aby poradzić sobie z tak skomplikowanym zadaniem i zagwarantować płynne funkcjonowanie wszystkich etapów procesu dostaw, warto skorzystać z zaawansowanych rozwiązań logistycznych – takich jak RFID.

System RFID (Radio-Frequency IDentification) opiera się na wykorzystaniu fal radiowych. Dane – na przykład numery identyfikacyjne lub elektroniczne kody produktu EPC – zapisywane na specjalnym krzemowym chipie/tagu/etykiecie/transponderze (wszystkie te nazwy są w użyciu) wyposażonym we wbudowaną antenę służącą do wymiany informacji z czytnikiem. Pojemność etykiet RFID jest bardzo duża. Można w nich zapisać nie tylko informacje o nadawcy, odbiorcy czy produkcie, ale także datę trwałości i warunki przechowywania towaru, co w znacznym stopniu eliminuje ryzyko pomyłki i ludzkiego błędu.

Identyfikacja danych zapisanych na RFID jest możliwa dzięki czytnikowi. To urządzenie wyposażone w moduł transmisji radiowej, czyli antenę, który która wysyła i odbiera dane do i od transponderów. Czytniki mogą być umieszczone stacjonarnie (np. jako bramki RFID) lub być przenoszone jako ręczne skanery. Informacje pobrane przez czytniki są następnie wysyłane do urządzenia nadrzędnego, np. komputerowej bazy danych, w której są magazynowane.

Zaletą technologii RFID jest możliwość skanowania setek tysięcy znaczników w tym samym momencie, bez potrzeby kontaktu wzrokowego z identyfikowanym przedmiotem (inaczej niż w przypadku kodów kreskowych). Dzięki temu możemy np. policzyć towar w magazynie/sklepie lub sprawdzić zawartość paczki bez jej otwierania. Firma, która wdroży RFID, nie musi rezygnować z dotychczas wykorzystywanych rozwiązań ani angażować środków w duże inwestycje związane z ich wymianą. Jest nawet wskazane, aby nowy system w pełni zintegrować z użytkowanym już oprogramowaniem klasy WMS czy ERP.

RFID w magazynowaniu i komisjonowaniu

Przykładów udanego wykorzystania RFID nie brakuje. Swoją wartość technologia udowadnia już w momencie przyjmowania towaru do magazynu. Standardowe kody kreskowe wymagają od obsługi sprawdzenia każdej palety, następnie każdego kartonu, a często jego otwarcia i ręcznego zeskanowania pojedynczych umieszczonych w nim produktów. Dopiero wówczas paleta może trafić na swoje miejsce. W przypadku RFID proces trwa ułamki sekund. Produkty z etykietą RFID są automatycznie skanowane w tunelu na taśmie transportowej; w  ten sposób weryfikacja stanu faktycznego z listem przewozowym trwa tyle, ile przejazd palety przez tunel. Jeśli w tagi RFID zostaną wyposażeni pracownicy oraz obsługiwane przez nich wózki widłowe, możliwa jest również identyfikacja osoby, czasu i narzędzia dokonującej rozładunku.

Podobnie przydatny jest RFID w procesach komisjonowania, które polegają na rozdzielaniu zbiorczych jednostek ładunkowych na opakowania jednostkowe, a następnie zestawianie ich w ramach pojedynczego zamówienia, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dotyczącymi zawartości. Przygotowanie zamówienia do wysyłki wymaga wyszukania odpowiednich artykułów w magazynie oraz sporządzenia listu przewozowego. Dopóki czynność ta była wykonywana ręcznie, dochodziło do licznych pomyłek i opóźnień, które negatywnie odbijały się na jakości dostaw i na efektywności ekonomicznej systemu intralogistycznego. Sytuacja uległa znaczącemu usprawnieniu dzięki cyfrowemu zarządzaniu informacjami za pomocą technologii RFID, a wdrożenie terminali radiowych to jeden z najprostszych sposobów na przyspieszenie pracy order pickerów.

Poszczególne towary są zabierane do stacji pakowania w pojemnikach wielokrotnego użytku, na których można nakleić etykiety wyposażone w tagi RFID (takie rozwiązania oferuje również firma bekuplast). Podczas napełniania produkt jest przypisywany do odpowiedniego pojemnika; po jego umieszczeniu w pojemniku system odznacza pozycję w zamówieniu jako zrealizowaną. Dzięki tagowi możliwe jest automatyczne śledzenie drogi pojemnika przez łańcuch intralogistyczny - w ten sposób można udokumentować wszystkie ścieżki transportowe i aktualne położenie pojemnika. Odpowiednio dobrany system wsparty technologią RFID eliminuje przypadki zagubienia pojemników, redukuje do minimum koszty poszukiwania pojemników oraz przypadki dostarczenia pojemnika w niewłaściwe miejsce, redukuje do minimum ilość przestojów.

W przypadku bezkwitowego komisjonowania przy wykorzystaniu technologii RFID aktualizacja list towarów do pobrania odbywa się w środowisku wirtualnym, bez potrzeby ręcznego wypisywania dokumentów i przekazywania ich do systemu zarządzania magazynem (LVS). Po stwierdzeniu braku towaru można go dopisać do kolejnych list i pobrać w późniejszym terminie. Bezkwitowe komisjonowanie zmniejsza koszty, gwarantuje przejrzystość i 100% poprawność dokumentacji wszystkich przepływów materiałowych i towarowych, wzrost wydajności, poprawę efektywności i jakości dostaw – a w efekcie wpływa korzystnie na stopień satysfakcji odbiorców, dzięki czemu rośną obroty i zysk przedsiębiorstw.

Technologia RFID pomaga również w uzyskaniu pełnej kontroli nad zasobami magazynowymi oraz ich precyzyjnej lokalizacji. O zaletach technologii można przekonać się w czasie inwentaryzacji, gdy wyposażone w czytniki mobilne wózki jeżdżą między alejkami i w każdej chwili sprawdzają tysiące otagowanych jednostek magazynowych.

RFID: łatwy monitoring i szybka identyfikacja pojemników

Technologia RFID może również pomóc magazynom i dostawcom zapanować nad tym, co dzieje się z ich pojemnikami w łańcuchach dostaw. Regularny obrót towarowy utrzymuje je w ciągłym ruchu i może się okazać, że tracimy pełną wiedzę, co się z nimi dzieje: czy zalegają na terenie naszego zakładu, w magazynach podwykonawców lub u klientów. W efekcie dostawcy albo zaczyna brakować pojemników do transportu, albo musi inwestować w kolejne; tak czy inaczej taka sytuacja wiąże się z opóźnieniami dostaw lub z niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy.

Rozwiązaniem może być naklejanie etykiet RFID na pojemniki, dzięki czemu łatwiej skontrolować ich ruch, wykonać inwentaryzację i zautomatyzować procesy logistyczne: wystarczy przejechać paletą przez bramkę RFID zamiast odczytywać kolejne kody kreskowe ze skrzynek. Dodatkową korzyścią z tego typu rozwiązania jest możliwość zapisywania (i modyfikowania) w znaczniku RFID dodatkowych informacji – takich jak identyfikator produktu, numer zlecenia, status pusty/pełny), przez co samo opakowanie może stać się nośnikiem informacji.

RFID: czy to się opłaca?

Technologia RFID ma wiele zalet, ale dla części użytkowników problemem mogą okazać się koszty jej wdrożenia – dużo wyższe niż systemu opartego na kodach kreskowych (które skądinąd także są dużo tańsze niż znaczniki RFID). Dlatego decyzja o wdrożeniu jednego z nich powinna być poprzedzona rachunkiem ekonomicznym i oceną potrzeb. Stosowanie systemu identyfikacji opartego na falach radiowych jest uzasadnione zwłaszcza w przypadku obrotu towarami o dużej wartości, których utrata w łańcuchu dostaw naraża firmę na duże straty, a także w magazynach wielkopowierzchniowych z dużą ilością rotujących towarów.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu