Polityka firmy

Nasza wizja

 

Poruszamy świat dzięki zrównoważonym rozwiązaniom opakowań wielokrotnego użytku.

W naszej codziennej pracy wyznaczyliśmy wartości, które określają charakter firmy i stanowią podstawę naszego myślenia i działania.

Nasze wartości

 

Otwartość

Otwartość oznacza dla nas, że aktywnie słuchamy siebie nawzajem na wszystkich płaszczyznach i jesteśmy otwarci na nowe pomysły i krytykę. Jesteśmy otwarci na siebie nawzajem i żyjemy tą postawą razem.

 

Innowacja

Dla nas duch innowacyjności oznacza bycie kreatywnym, ciągłe kwestionowanie oraz podnoszenie standardów. Jeśli żyjemy zgodnie z tą myślą, możemy być innowacyjni na wszystkich płaszczyznach.

 

Odwaga

Dla nas odwaga oznacza myślenie i działanie na własną odpowiedzialność. Odważny jest ten, kto ręczy za swoje przekonania i kolegów, przyznaje się do błędów i potrafi się na nich uczyć.

 

Jakość

Jakość oznacza dla nas ciągłą pracę nad doskonaleniem we wszystkich obszarach działalności firmy. Naszym celem jest, aby zawsze przekonywać naszych klientów pierwszorzędną jakością, dobrym serwisem, niezawodnością i przemyślanymi rozwiązaniami.

 

Ukierunkowanie na klienta

Naszym priorytetem jest reagowanie na potrzeby naszych klientów i optymalizację procesów w ich interesie. Partnerów wewnętrznych i zewnętrznych postrzegamy jako naszych klientów i chcemy ich wspierać w ich codziennej pracy.

 

Docenienie

Dla nas docenianie oznacza traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem i uczciwością. Traktujemy siebie nawzajem jak równych sobie i doceniamy swoje dobre wyniki.

 

Zrównoważony rozwój

Oznacza dla nas oferowanie naszym klientom zrównoważonych rozwiązań. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko i za dobro wspólne oraz chcemy pogodzić interesy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.