Dane spółki

bekuplast S.A.
Chopina 15
43-170 Łaziska Górne
Polska

Telefon:+48 32 224-3520

E-Mail:info@bekuplast.pl
Strona:www.bekuplast.pl

Zarząd:
Norbert Michalik – Członek Zarządu
Christian Roelofs – Członek Zarządu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy - KRS pod nr KRS: 0000360333 
kapitał zakładowy 21.400.000 zł, w całości opłacony
NIP 635-15-76-243
REGON 276277236
BDO 000018176
Kapitał zakładowy Spółki tworzy 21 400 000 akcji imiennych:
Seria A – 21 300 000 akcji
Seria B – 100 000 akcji

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest bekuplast GmbH z siedzibą w Ringe

1. wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2. wezwanie do złożenia dokumentów akcji

3. wezwanie do złożenia dokumentów akcji

4. wezwanie do złożenia dokumentów akcji

5. wezwanie akcjonariusza do złożenia akcji

 


Koncepcja, projekt i realizacja

ncn KG

www.ncn.de