Skip to main content

Informacje o polityce prywatności („Polityka”)

Niniejsze informacje o polityce prywatności dotyczą przetwarzania danych przez administratora:

bekuplast S.A.
ul. Chopina 15
43-170 Łaziska Górne
E-mail: info@bekuplast.pl
Telefon: +48 32 224 35 20
Faks: +48 32 224 16 13


1. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystania

a) podczas odwiedzania strony internetowej
Przy wyświetlaniu naszej strony www.bekuplast.pl przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika (logfile). Poniższe informacje są zbierane bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP żądającego komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp
 • używana przeglądarka i w razie konieczności system operacyjny na Państwa komputerze, jak również
 • nazwa Państwa operatora.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.


b) przy rejestracji do naszego newsletteru
Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO użyjemy Państwa adresu e-mail do regularnego wysyłania Państwu naszego newsletteru. Do odbioru newsletteru wystarczy podanie adresu e-mail.

Wyrejestrowanie jest możliwe w każdym czasie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego newsletteru. Alternatywnie mogą Państwo także wysłać e-mailem prośbę o wyrejestrowanie na adres marketing@bekuplast.pl

c) nawiązanie kontaktu przez e-mail
W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie internetowej. Niezbędne jest przy tym podanie ważnego adresu e-mail, aby mogli Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail, byśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Inne informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody. Dane osobowe zebrane poprzez nawiązanie kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail zostaną automatycznie skasowane po opracowaniu Państwa wniosku.


2. Przekazywanie danych

Nie stosujemy przekazywania danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzielili nam Państwo swej wyraźnej zgody zgodnie z artykułem 6 ust. 1 a RODO,
 • niezbędne jest przekazanie informacji zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo przeważający, godny ochrony interes w nieprzekazywaniu Państwa danych,
 • istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO, a także
 • jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO do realizacji stosunków umownych z Państwem.


3. Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które automatycznie tworzy Państwa przeglądarka i które zapisywane są na Państwa urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje wynikające z powiązania z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast otrzymujemy informację o Państwa tożsamości.
Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony na naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto, aby zoptymalizować kwestię przyjazności dla użytkownika, stosujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane w Państwa urządzeniu przez pewien określony okres czasu. Przy wejściu na naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług wykrywane jest automatycznie, czy byli już Państwo na naszej stronie oraz to, jakich wpisów i ustawień Państwo dokonali, aby nie trzeba ich było wprowadzać ponownie.

Z drugiej strony używamy plików cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny dla zoptymalizowania naszej oferty dla Państwa. Te pliki cookie pozwalają nam przy kolejnych odwiedzinach naszej witryny automatycznie rozpoznać, że byli już Państwo u nas. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do celów wymienionych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także osób trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 f i nast. RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą jednak Państwo tak skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookie nie były zapisywane na Państwa komputerze albo zawsze pojawiała się informacja przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.


4. Social-PlugIns

LinkedIn

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wtyczki (plugins) sieci społecznościowej LinkedIn lub LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „LinkedIn”). Wtyczki (plugins) LinkedIn mogą Państwo rozpoznać po odpowiednim logo lub przycisku polecenia („Recommend-Button”). Należy pamiętać, że wtyczka podczas odwiedzania naszej strony internetowej generuje połączenie między Państwa odpowiednią przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. LinkedIn jest tym samym informowany, że nasza strona internetowa została odwiedzona pod Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Recommend-Button” na LinkedIn i są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie na LinkedIn, mają Państwo możliwość połączenia linkiem danej treści naszych stron internetowych na Państwa stronie profilowej na profilu LinkedIn. W ten sposób umożliwiają Państwo LinkedInowi przypisanie swej wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa lub Państwa konta użytkownika. Muszą Państwo wiedzieć, że nie pozyskujemy wiedzy o treści przesłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Aby uzyskać dalsze szczegóły na temat zbierania danych i możliwości prawnych, a także opcji ustawień, proszę odwiedzić LinkedIn. Są one udostępnione pod adresem www.linkedin.com/static.

 

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube zarządzanej przez Google. Operatorem stron internetowych jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych wyposażonych we wtyczkę YouTube, utworzone zostanie połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie przy tym poinformowany, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie swego zachowania w sieci bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swego konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą państwo w deklaracji ochrony danych YouTube na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

facebook

Nasze strony posiadają wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebook rozpoznają Państwo po logo Facebook lub przycisku „Like-Button” („Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajdą Państwo tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas odwiedzania naszych stron za pośrednictwem wtyczki tworzone jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje dzięki temu informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę pod swym adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Like-Button” na Facebooku, podczas gdy są Państwo zalogowani na swoim konto na Facebooku, mogą Państwo połączyć linkiem treść naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać odwiedziny naszych stron do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Facebook na stronie de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook kojarzył Państwa wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Facebooka, proszę się wylogować z konta użytkownika Facebooka.5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych; W szczególności mogą Państwo żądać informacji dotyczących celów przetwarza nia, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione lub są udostępniane, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprosto wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia zażalenia, pochodzenia danych, o ile nie zostały one u nas zebrane, jak również istnienia zauto matyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (profiling) i ewentualnie reprezentatywnych informacji na temat ich szczegółów;
 • na podstawie art. 16 RODO zażądać niezwłocznej korekty (sprostowania) błędnych danych bądź uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO zażądać usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informac ji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych nie jest wymagane;
 • na podstawie art. 18 RODO zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych o sobie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebne są jednak Państwu do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
  zgodnie z art. 21 RODO albo jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO otrzymać swoje dane osobowe, jakie Państwo nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub zażądać przesłania danych osobowych innemu administratorowi;
 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • na podstawie art. 77 RODO wnieść skargę do organu nadzorczego.


6. Prawo sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 i nast. RODO, mają Państwo prawo zgodnie z art. 21 RODO do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli istnieją ku temu przyczyny wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez podawania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swego prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: marketing@bekuplast.pl


7. Bezpieczeństwo danych

Podczas wizyty na stronie internetowej korzystamy z popularnej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania, jaki jest obsługiwany przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, rozpoznają Państwo po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na pasku stanu swej przeglądarki.

Poza tym posługujemy się odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa TOM, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.


8. Aktualność i zmiana niniejszej deklaracji ochrony danych

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmianę wymogów prawnych bądź urzędowych konieczna może być zmiana niniejszej polityki. 

Informacje o polityce prywatności („Polityka”)