Wymiary oraz zakres tolerancji

Informacje dotyczące wymiarów pojemników

Standardowo podano wymiary zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich pojemników. W celu uzyskania szczegółowych informacji, udostępniamy specyfikacje techniczne.

Wymiar wewnętrzny jest zawsze mierzony od górnej krawędzi pojemnika. Ze względu na stożkowy kształt niektórych pojemników, wymiar wewnętrzny na dnie, odbiega od wymiaru wewnętrznego u góry. W pojedynczych przypadkach w celu doboru odpowiedniego typu pojemnika, należy przetestować pojemnik wzorcowy. Chcąc zamówić pojemnik na wymiar prosimy o skorzystanie z indywidualnych rozwiązań


Informacje dotyczące nośności

Przypominamy różne czynniki takie jak: typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas, powodują odchylenia parametrów od standardowych wartości, wyznaczonych zgodnie z normą DIN ISO 2768-V.

Nośność statyczna

Jest to maksymalna ładowność palety (o równomiernym obciążeniu powierzchni), spoczywającej na płaskiej, twardej powierzchni w temperaturze pokojowej + 20°C

Nośność dynamiczna

Jest to maksymalna ładowność palety, przy równomiernym obciążeniu powierzchni, podczas transportu za pomocą wózka widłowego w temperaturze pokojowej + 20°C

Nośność na regale wysokiego składowania

Jest to maksymalna ładowność palety, przy równomiernym obciążeniu powierzchni, w regale wysokiego składowania na dwóch belkach – punkt podparcia na krótkich bokach przez 100 godzin w temperaturze pokojowej + 20°C

Informacje dotyczące obciążeń wysokiego składowania poparte są testami z uwzględnieniem DIN-ISO 8611

Ważna uwaga

Wszystkie dane techniczne produktów (w tym także wymiary oraz wagi) mogą różnić się od podanych w katalogu. Przedział wartości (pole tolerancji) wynika warunków testowych oraz technologii produkcji. Z informacji tych, nie mogą wynikać prawnie wiążące gwarancje określonych cech.