Nasze lokalizacje

Siedzibą główną grupy bekuplast jest Ringe w Niemczech. Spółki zależne znajdują się na terenie Niemiec, Holandii oraz Polski. Nasze pojemniki z tworzyw sztucznych, tace, półki oraz produkty na zamówienie są produkowane w siedzibie głównej w Ringe oraz w polskiej lokalizacji Łaziska Górne.

Siedziba główna grupy bekuplast

bekuplast GmbH
Industriestraße 1
49824 Ringe
Niemcy

info@bekuplast.com
www.bekuplast.com

Tel. +49 5944 9333-0
Fax +49 5944 9333-50

Surplus Systems GmbH
Fraunhoferstraße 8
53121 Bonn
Niemcy

info@surplussystems.de
www.surplussystems.de

Tel. +49 228 921288-0
Fax +49 228 921288-29

Schiphorst Transport- en Opslagtechniek B.V.
Solingenstraat 41
7421 ZP Deventer
Niderlandy

sales@schiphorstbv.nl
www.schiphorstbv.nl

Tel. +31 570 622-944
Fax +31 570 622-962

bekuplast S.A.
ul. Chopina 15
43-170 Łaziska Górne
Polska

info@bekuplast.pl
www.bekuplast.pl

Tel. +48 32 224-3520