Bezpieczny transport elektroniki – pojemniki ESD, ESD-KLT oraz palety ESD

Ile razy zdarzyło się Państwu dotknąć klamki i poczuć nieprzyjemny, krótkotrwały przepływ prądu w koniuszkach palców? To efekt wyładowań elektrostatycznych. Większość przypadków ESD (ang. Electro-Static-Discharge) ma jednak miejsce poniżej progu odczuwania człowieka; choć dla nas niewyczuwalne, stanowią one realne zagrożenie dla elementów elektronicznych. Aby temu zapobiec, firma bekuplast oferuje swym klientom pojemniki o specjalnej konstrukcji, które zabezpieczają ładunek przed ryzykiem uszkodzenia przez ESD i związanymi z nim stratami.

Wyładowanie elektrostatyczne to nagły, krótkotrwały przepływ prądu elektrycznego między dwoma obiektami o różnych potencjałach elektrycznych. Człowiek wyczuwa te wyładowania, które mają napięcie nie mniejsze niż 3000 V. Dla elektroniki – układów scalonych, płytek drukowanych, procesorów czy diod emitujących światło - groźne są napięcia już o wartości 35 V! W firmach zajmujących się produkcją lub montażem podzespołów elektronicznych niewłaściwe zabezpieczenie towarów skutkujące uszkodzeniami wynikającymi z ESD może być bardzo kosztowne.

Aby temu zapobiec niezbędne jest wdrożenie i konsekwentna realizacja działań ochronnych w zakresie ESD, m.in. zapewnienie odpowiednich pojemników i innych rozwiązań do magazynowania i transportu produktów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Firma bekuplast oferuje swym klientom

  • pojemniki Euro,
  • VDA-KLT,
  • palety
  • pokrywy na palety

wykonane z tworzywa sztucznego z własnością przewodzenia ładunków elektrostatycznych. Mowa o materiale PP-ESD, czyli polipropylenie o zwiększonej przewodności elektrostatycznej.

Pojemniki serii silverline ESD

bekuplast oferuje m.in. plastikowe pojemniki z serii silverline ESD, które optymalnie spełniają wymagania nowoczesnej logistyki magazynowej i transportowej, również dzięki możliwości stosowania w technologii przenośników taśmowych oraz regałów przepływowych. Są one dostosowane do wszystkich wymogów automatycznego magazynowania drobnych elementów AKL (automatycznych magazynów drobnicowych). Zachowują stabilność w stosach nawet przy dużych obciążeniach, gwarantują wysoką odporność na uderzenia oraz złamania, są dostępne w sześciu różnych wersjach dna i - co istotne dla wielu użytkowników – nadają się do 100% odzysku.

Pojemniki KLT w wersji ESD

Innym rodzajem skrzynek z tworzyw sztucznych ESD firmy bekuplast są specjalistyczne pojemniki do transportu elektroniki, naturalnie również wykonane z antystatycznego tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne, które zabezpiecza ją przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i wyładowaniami elektrostatycznymi. Mowa o pojemnikach typu VDA-R-KLT w wersji ESD zabezpieczonej przed wyładowaniami statycznymi, które posiadają stabilne, zespolone (wzmocnione) dno oraz ukośne wzmocnienia zapewniające wyjątkową wytrzymałość. Konstrukcja wypustów sztaplowniczych zapewnia wielopłaszczyznową stabilność i umożliwia układanie pojemników bez dodatkowych zabezpieczeń ładunku. Te pojemniki doskonale sprawdzają się przy układaniu w stos przy różnych kombinacjach. Można je obsługiwać automatycznie lub ręcznie dzięki ergonomicznym uchwytom.

Dostępna jest również lekka wersja ESD pojemników o oznaczeniu VDA-RL-KLT, która konstrukcyjnie różni się od VDA-R-KLT zastosowaniem gładkiego dna z otworami odpływowymi. Pojemniki – które dzięki takiej budowie są lżejsze – są przeznaczone do transportu lekkich i średnich ładunków. Charakteryzują się dużą wytrzymałością uzyskaną dzięki odpowiedniemu użebrowaniu. Podobnie jak wersja VDA-R-KLT są przystosowane do magazynów automatycznych, ale dzięki ergonomicznym uchwytom są wygodne również przy ręcznej obsłudze.

Pokrywy, palety w wersji ESD

Gamę rozwiązań bekuplast zabezpieczających towary przed ryzykiem wyładowań elektrostatycznych dopełniają pokrywy do pojemników ESD (pokrywy luźno nakładane silverline ESD i basicline ESD oraz pokrywy do skrzynek VDA-KLT ESD), a także palety ESD. Te ostatnie są dostosowane do transportu elementów elektronicznych w celu ochrony wrażliwych towarów przed wyładowaniami i charakteryzują się wysoką stabilnością, trwałością i nośnością.

Uwzględnianie ryzyka wyładowań elektrostatycznych (ESD) podczas transportu i magazynowania sprzętu elektronicznego może wydawać się stratą czasu i zasobów. Jednak zaniedbanie tego aspektu może doprowadzić do poważnych problemów z jakością, które ujawnią się kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy po sprzedaży. Warto o tym pamiętać.