Akcesoria do basicline plus
Duże pojemniki plastikowe

Akcesoria do basicline plus

Dzięki dodatkowym akcesoriom dopasowanym do dużych pojemników plastikowych basicline plus możliwe jest zwiększenie wszechstronności tych produktów i znalezienie dla nich zastosowań wykraczających poza standardowy, pierwotny cel ich zakupu. Poprzez doposażenie pojemników w stopy, płozy lub kółka lub przeznaczone do samodzielnego montażu za pomocą złącza wtykowego  jesteśmy w stanie (odpowiednio) zwiększyć ich stabilność, lepiej przystosować do transportu na wózkach widłowych lub do transportu ręcznego. Dokupienie klapy uchylnej umożliwia zamknięcie okna inspekcyjnego i zwiększenie szczelności pojemnika; podobną rolę spełnia doposażenie go w pokrywę w wersji luźno nakładanej lub na zawiasach. Dzięki wymienionym akcesoriom klienci w prosty i tani sposób rozszerzają możliwości swych pojemników bez potrzeby i konieczności zakupu kompletnych rozwiązań.

Korzyści zapewniane przez akcesoria do dużych pojemników plastikowych basicline plus

  • zachowanie funkcjonalności pojemników basicline plus, z dodatkową wydajnością i wygodą użytkowania zapewnianymi przez dodatkowe akcesoria
  • prosty i tani sposób zwiększania potencjału pojemników bez potrzeby zakupu nowych pojemników