Pojemniki wielokrotnego użytku ważnym elementem ekologistyki

Created by Monika Sojka | |   Logistyka

Ekologiczne aspekty logistyki stopniowo przebijają się do naszej świadomości, nadal jednak wielu przedsiębiorców nie zauważa jej wartości w ostatecznym bilansie kosztów ponoszonych przez firmy. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, ekologistyka powinna stać się stałym elementem uwzględnianym w planowaniu i realizowaniu celów przedsiębiorst

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Logistyka, która oszczędza środowisko

Nasz świat jest zasypywany przez odpadki. Przyzwyczailiśmy się do nich tak bardzo, że wielu z nas nie denerwuje już widok plastikowej torebki po zakupach na chodniku albo szklanej butelki porzuconej w lesie. Tymczasem taka niefrasobliwość ma fatalne skutki, a suma naszych zaniedbań kumuluje się do gargantuicznych rozmiarów. Proszę spojrzeć na Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci, czyli ogromną wyspę o masie kilkudziesięciu tysięcy ton i powierzchni dwóch Teksasów razem wziętych, która powstała z plastikowych odpadów spływających rzekami do Oceanu Spokojnego. Na szczęście coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z fatalnych efektów takich zaniedbań, promując proekologiczne zachowania w codziennym życiu: jedząc ekologiczną żywność, jeżdżąc ekologicznymi samochodami, mieszkając w ekologicznych budynkach zasilanych zieloną energią. Jakiś czas temu do listy wyrazów z przedrostkiem eko- dołączył kolejny: ekologistyka. Czyli odzyskiwanie wartości z resztek pozostałych po produkcji w sposób nieuciążliwy dla środowiska naturalnego, dzięki czemu możemy produkować więcej bez sięgania po kolejne naturalne zasoby.

Bądź eko(logistyczny) i zbieraj odpady

Do fatalnego stanu środowiska w znacznej mierze przyczyniają się opakowania z tworzyw sztucznych, które zbyt często po zużyciu trafiają wszędzie, tylko nie do właściwego koszta na śmieci (żółtego!). To niedorzeczne, że tak cenny zasób jest po prostu wyrzucany po jednorazowym użyciu. Rozwiązaniem problemu – obok unikania odpadów czy wycofywania się z jednorazowych opakowań i toreb – jest recykling i odzyskiwanie, czyli absolutna podstawa zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Wykorzystuj zamiast wyrzucać

O ile „konwencjonalna” logistyka jest procesem systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji w przedsiębiorstwie/magazynie/sklepie itd., o tyle ekologistyka to wszelkie działania pozwalające na podejmowanie słusznych decyzji na szczeblu menedżerskim i technicznym, które minimalizują ich negatywny wpływ naszych działań na środowisko. W skrócie to ten dział logistyki, który zajmuje się zbiórką wszystkich rodzajów odpadów pozostałych po procesach produkcji/magazynowania/handlu etc., a następnie ich sortowaniem, gromadzeniem, składowaniem, utylizacją oraz – w miarę możliwości - recyklingiem. Odpady mogą być wszelakiego rodzaju materiałami niepotrzebnymi z biznesowego punktu widzenia, takimi jak złom, przestarzałe wyroby gotowe, poprodukcyjne resztki nadające się do odzysku, niechciane produkty uboczne, a nawet wspomagające spedycję i magazynowanie zużyte palety i pojemniki plastikowe.

Trzy kroki do zrównoważonej działalności

Ekologistyka składa się z trzech etapów odzyskiwania wartości: logistyki redystrybucji, poddawania obróbce wtórnej i logistyki ponownego wykorzystania. W pierwszym etapie odpady są zbierane, sortowane i klasyfikowane do dalszego wykorzystania. W drugim etapie następuje ich recykling lub odzysk energii. W trzecim etapie reszki, które nie zostaną wykorzystane w etapie drugim, zostają ostatecznie rozprowadzone (zutylizowane, spalone, wywiezione na wysypisko etc.)

Pojemniki plastikowe to też element logistyki odzysku

Skrzynki transportowe wielokrotnego użytku są nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwala na poradzenie sobie z licznymi problemami natury logistycznej, a także na ograniczanie zaśmiecenia środowiska naturalnego. Z tego powodu są szczególnie interesujące dla systemów GOZ i stanowią zrównoważoną alternatywę dla opakowań z innych surowców nie tylko w sektorze wytwórczym, ale każdym innym, w którym są wykorzystywane (rolnictwo, handel detaliczny, catering, e-commerce itd.). Plastikowe pojemniki – takie jak te dostarczane przez firmę bekuplast - są wykonane z przyjaznego dla środowiska tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu i nie generują niepotrzebnych odpadów pod koniec ich długiego okresu użytkowania, bowiem po przetworzeniu zyskują kolejne życie. A zatem idealnie wpisują się w zasady GOZ i ekologistyki. Korzyści z wdrożenia „zielonej” logistyki w przedsiębiorstwie nie ograniczają się zresztą tylko do ochrony środowiska. Prośrodowiskowa działalność firmy stanowi współcześnie ważny atut i wpływa na sposób, w jaki jest postrzegana zarówno przez pracowników, jak i klientów. Co więcej może być źródłem znacznych oszczędności, bo każdy produkt/surowiec ochroniony przed utylizacją to czysty zysk dla przedsiębiorstwa.

Logistyka zwrotna to też ekologistyka

Kiedy mówimy o pojemnikach wielokrotnego użytku, warto przypomnieć o jeszcze jednym procesie logistycznym, tzw. logistyce zwrotnej. Jej celem jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska dzięki umożliwieniu przepływu powrotnego zużytych towarów i materiałów oraz niesprzedanych produktów do miejsc, gdzie zostaną zutylizowane lub ponownie zagospodarowane. Logistyka zwrotna nie byłaby możliwa bez skrzynek transportowych, np. firmy bekuplast. Sprawny i bezpieczny dowóz zwróconych towarów do ich producenta/dystrybutora ma kluczowe znaczenie, ponieważ jednym z celów logistyki zwrotnej jest, w razie możliwości i po niezbędnych zabiegach kosmetycznych, przywrócenie ich jako pełnowartościowych do standardowej oferty. To działanie jest istotne z punktu widzenia całego łańcucha dostaw, dzięki czemu można odzyskać marżę utraconą przy pierwszej sprzedaży. A w tym celu niezbędne jest zagwarantowanie sprawnego transportu i niezawodnych pojemników.

Podsumowanie

Właściwy wybór plastikowych pojemników, włączenie ich w istniejące łańcuchy logistyczne oraz optymalne zagospodarowanie nośników ładunków, szczególnie w handlu detalicznym oraz w magazynach, stały się w ostatnich latach istotnym czynnikiem sukcesu wielu przedsiębiorstw. Dzisiaj wkraczamy w kolejny etap rozwoju logistyki, w którym miarą wspomnianego sukcesu przestaje być wyłącznie korzyść finansowa, a dołącza do niej również potrzeba ochrony środowiska. Warto być w forpoczcie ekologistycznych przemian, dla dobra klientów i środowiska naturalnego.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu