Jak usprawnić ekologistykę?

Created by Monika Sojka | |   Logistyka

Ekologistyka („zielona logistyka”) obejmuje cały cykl życia produktu, od momentu jego zaprojektowania, wyprodukowania i dystrybucji, aż po odbiór i koniec cyklu życia. Możliwości poprawy ekobilansu przez firmy jest wiele, a niebanalną rolę w tym procesie mogą odegrać również opakowania i pojemniki.

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Ekologistyka niejedno ma imię

Termin „ekologistyka” zyskuje na popularności wraz z rosnącą ekoświadomością społeczeństw, które rozumieją znaczenie zrównoważonych działań dla ochrony zasobów naszej planety i dobrostanu przyszłych pokoleń. O ile kluczowym zadaniem tradycyjnie pojmowanej logistyki jest zapewnienie sprawnego i szybkiego obiegu towarów w łańcuchach dostaw przy generowaniu możliwie najniższych kosztów, tak „zielona logistyka” stawia równie silny nacisk na ochronę środowiska. W tym ujęciu uczestnicy łańcucha wartości powinni dbać nie tylko o opłacalność, ale również ekologiczność wykonywanych przez siebie procesów.

Jesteśmy zasypywani przez śmieci. Beztrosko pozbywamy się tego, co moglibyśmy sensownie wykorzystać. Różne szacunki mówią o 5-13 mln ton samych tylko odpadów plastikowych kumulujących się co roku w wodach morskich i oceanicznych. Innym problemem jest nieodpowiedzialne gospodarowanie surowcami kopalnymi, które są zasobami nieodnawialnymi i w przyszłości może ich zabraknąć. Na potęgę zużywamy energię i paliwa, jakby „jutra nie było”. Tymczasem dzięki odpowiedzialnym działaniom – na przykład wdrożeniu w firmie zasad wspomnianej ekologistyki – możemy spowolnić degradację naszej planety.

Analizuj i edukuj

Pierwszym krokiem w każdej firmie powinna być wszechstronna ocena działań logistycznych w zakładzie i potencjału wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju. Pozwoli to zidentyfikować problematyczne obszary i opracować odpowiednie rozwiązania, unikając konsekwencji złych decyzji i wdrożenia nieodpowiednich działań. Wśród kwestii, które warto przemyśleć, jest ograniczenie wytwarzania odpadów już na etapie planowania logistycznego; opracowanie zasad segregacji odpadów według ich rodzaju do specjalnych pojemników w celu ich recyklingu lub odzysku; opracowanie planu rozmieszczenia pojemników na odpady oraz wybór osób odpowiedzialnych za ich zbiórkę.

Wdrożenie zasad „zielonej logistyki” powinno być efektem zbiorowego wysiłku wszystkich pracowników – warto więc rozwijać ich świadomość i wiedzę w tym zakresie, np. dotyczącą zbiórki i segregacji odpadów. Wspólny pozytywny cel, jakim jest ochrona środowiska, może przy okazji korzystnie wpłynąć na ich zaangażowanie i wydajność pracy.

Oszczędzaj surowce

Jednym z najważniejszych proekologicznych działań w firmie jest szukanie oszczędności energetycznych i jednocześnie ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Jak to zrobić? Przede wszystkim zacząć pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (Słońce, wiatr, wnętrze Ziemi itp.) zamiast kopalnych; w zakładach produkcyjnych i magazynach można ją wykorzystać do realizowania zadań logistycznych, transportu towarów i zasilania urządzeń. Warto korzystać z flot samochodów transportowych napędzanych paliwami alternatywnymi, takimi jak gaz ziemny czy biodiesel (podobne korzyści przyniesie również poprawa ekonomiki dostaw, np. unikanie tzw. „wożenia powietrza”). W przypadku dużych firm logistycznych w grę wchodzi również fracht statkami zasilanymi energią wiatrową lub słoneczną zamiast paliwami kopalnymi oraz korzystanie z transportu kolejowego, który pozwala na przewóz większej ilości towarów w jednym czasie i często jest napędzany „czystszą” energią elektryczną. Korzyści przyniesie też stosowanie wydajnej izolacji oraz naturalnego oświetlenia w zakładach pracy i magazynach.

Magazynuj inteligentnie

Jeszcze jednym sposobem działalności ekologistycznej w przestrzeni magazynowej jest stosowanie inteligentnych systemów zarządzania wspartych technologiami takimi jak nowoczesne metody kodowania i  identyfikacji radiowej, które upraszczają procesy logistyczne, zmniejszają nakład pracy i ograniczają „papierologię” (rozumianą nie tylko jako czas stracony na ogarnianie dokumentacji, ale również oszczędność papieru). Automatyzacja procesów magazynowych i nadawczo-odbiorczych pozwala ograniczyć powierzchnię składowania dzięki oferowaniu inteligentnych rozwiązań logistycznych, redukuje koszty pracy i wzmacnia czynnik bezpieczeństwa i ochrony.

Odzyskuj

Działalność każdej firmy – czy działa w sektorze wytwórczym, logistycznym lub jakimkolwiek innym – wiąże się z produkcją ogromnej masy odpadów. W przypadku firm zajmujących się magazynowaniem i spedycją towarów oznacza to choćby odpady opakowaniowe, zniszczone lub uszkodzone palety, zużyte oleje i smary wykorzystywane w wózkach widłowych, metalowe lub plastikowe paski spinające itd. Okazuje się, że wiele z nich może zostać przetworzonych i ponownie wykorzystanych już jako materiał w nowych produktach.

Pierwszym i najważniejszym krokiem do polepszenia gospodarowania odpadami w magazynie jest odpowiednia identyfikacja generowanych rodzajów odpadów, ich masy, objętości i miejsca powstania. Kolejny to zapewnienie odpowiednich pojemników zbiorczych, do których pracownicy magazynu będą w wygodny, szybki i ergonomiczny sposób mogli wrzucać odpady. Odzysk materiałowy możliwy jest w przypadku regałów i barierek zabezpieczających, gaśnic czy pasków stalowych. Do recyklingu i ponownego wykorzystania można skierować opakowania kartonowe, folie i paski spinające oraz palety drewniane; nie inaczej jest z zepsutymi urządzeniami elektronicznymi (komputerami, skanerami, drukarkami itp.).

Pakuj w plastik

W kontekście odzysku materiałowego w firmach logistycznych nie można pominąć kwestii składowania towarów. Gospodarka obiegu zamkniętego promuje pojemniki wielokrotnego użytku, które stanowią zrównoważoną alternatywę dla opakowań kartonowych i innych opakowań transportowych. Plastikowe pojemniki – takie jak te dostarczane przez firmę bekuplast - są wykonane z przyjaznego dla środowiska tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, zatem po zakończeniu na ogół kilkuletniego cyklu życia nie wliczają się do bilansu odpadów, lecz zyskują drugie życie. Są one przetapiane, a następnie wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów (kolejnych pojemników lub innych zastosowań). Tym samym idealnie wpisują się w zasady GOZ i ekologistyki.

Wspieraj logistykę zwrotną

Logistyka zwrotna, czyli zespół działań logistycznych mających na celu zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach śmieci dzięki umożliwieniu przepływu powrotnego zużytych towarów i materiałów oraz niesprzedanych produktów do miejsc, gdzie zostaną zutylizowane lub ponownie zagospodarowane, ma swój wkład w rozwój GOZ. Również w jej przypadku to skrzynki transportowe odgrywają niezwykle ważną rolę, gwarantując sprawny i bezpieczny transport powrotny produktu do miejsca odbioru, tak by po niezbędnych zabiegach naprawczych/odświeżających mógł on powrócić do łańcucha sprzedaży.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu