Sztaplowanie – co to jest i jak robić to bezpiecznie i prawidłowo?

Created by Monika Sojka | |   Magazynowanie
Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Proces sztaplowania – mimo groźnie brzmiącej nazwy – w praktyce sprowadza się do układania ładunków lub palet jednakowych rozmiarów w sposób piętrowy (warstwowy) jedna na drugiej w celu zaoszczędzenia miejsca i zapewnienia bezpieczeństwa produktom i obsłudze. Odbywa się najczęściej w magazynach i centrach logistycznych. Aby proces przebiegał w sposób niezakłócony i nie groził ryzykiem uszkodzenia towaru lub kontuzją operatora, konieczne jest przestrzeganie zarówno instrukcji obsługi wykorzystywanych w jego trakcie urządzeń, jak również zasad BHP i ogólnych zasad bezpieczeństwa ustalonych w danej firmie.

Czym jest sztaplowanie i jak wykonać je prawidłowo?

Sztaplowanie rozpoczyna się w momencie pobrania ładunku z ciężarówki lub linii produkcyjnej. Kolejnym krokiem jest przetransportowanie go w miejsce składowania i rozmieszczenie w prawidłowy sposób poprzez umieszczenie na innych, uprzednio ułożonych jednostkach ładunkowych (zwykle paletach lub regałach). W procesach sztaplowania ciężkich ładunków wykorzystywane są sztaplarki - pojazdy o dużym udźwigu i zdolności do unoszenia produktów na duże wysokości. Są to najczęściej czołowe wózki widłowe elektryczne lub z napędem spalinowym. Do ich zalet, oprócz wymienionych wyżej, należy kompaktowa konstrukcja i wysoka manewrowość, dzięki czemu nie wymagają wiele miejsca do poruszania się lub skręcania – cecha niezwykle istotna w przypadku magazynów o ograniczonej przestrzeni. Do tego samego celu mogą służyć również m.in. wózki boczne czterokierunkowe, wózki widłowe terenowe oraz wózki widłowe wysokiego składowania (te ostatnie stosowane wyłącznie do układania stosów w magazynach i hurtowniach). Przy obsłudze palet sprawdzają się także wózki paletowe elektryczne z masztem czy niewielkie wózki transportowe.

Bezpieczne sztaplowanie – podstawowe zasady

Aby sztaplowanie odbyło się prawidłowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, istotne jest przestrzeganie kilku zasad. Towary na palecie, która zostanie postawiona w stosie, powinny być ułożone były warstwowo i równo, tak by nie wystawały poza obrys palety. Należy je sztaplować w sposób przemyślany i zorganizowany, tak aby ich ułożenie było stabilne, a jednocześnie w łatwy i szybki sposób można je było ponownie pobrać.

Sztaplowanie – mimo pozornie prostych zasad – wymaga zaawansowanych umiejętności kierowania wózkiem widłowym przez operatora. Z tego powodu od kierującego pojazdem wymaga się stosownych uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym powinny być również zarejestrowane wykorzystywane w firmie sztaplarki. Bez dopilnowania tych czynności transport odbywa się nielegalnie i grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi dla właściciela firmy.

Właściwy sprzęt i umiejętności operatora to nie wszystko; liczy się również dostosowanie miejsca pracy w taki sposób, aby mogły się w nim bezpiecznie poruszać i operować urządzenia transportujące. W tym celu konieczne będzie m.in. określenie miejsc składowania i jego metod, stabilne przymocowanie regałów, wyznaczenie dróg transportowych, miejsc rozładunku i systemu przepływu produktów, a także pzygotowanie miejsca ładowania, postoju i garażowania sztaplarek.

Sztaplowanie pojemników plastikowych - jak to robić?

Sztaplowanie nie dotyczy wyłącznie ładunków umieszczonych na paletach. W stosy można układać również pojemniki, co zwiększa efektywność ich przechowywania i transportu. Najlepiej nadają się do tego celu skrzynki z tworzyw sztucznych, które – w porównaniu z pojemnikami z innych materiałów, takich jak drewno i metal - cechuje lekkość, trwałość i wszechstronność zastosowań. Doskonale sprawdzają się w handlu detalicznym oraz w hurcie, a także procesach związanych z magazynowaniem i dystrybucją. Wspierają między innymi takie branże, jak: automotive, przemysł, farmaceutyczna, elektroniczna. Można kategoryzować je pod kątem ich wymiarów, konstrukcji i dodatkowych funkcjonalności, m.in. zgodne z normą euro, dostosowane do zautomatyzowanych systemów magazynowych z przenośnikami, wyposażone w etykiety RFID itd.

W przypadku sztaplowania podstawowe znaczenie ma wybór odpowiednich pojemników posiadających certyfikaty dopuszczające je do przewożenia w stosach. Mogą to być skrzynki ażurowe do przechowywania produktów spożywczych i innych towarów stałych, a także pojemniki magazynowe o zabudowanych ściankach, które sprawdzają się w przypadku towarów o sypkiej zawartości. Dzięki dużej gęstości tworzywa układanie w stosy nie grozi uszkodzeniem ich konstrukcji lub samego towaru.

Dlaczego umiejętność sztaplowania jest pożądana w transporcie?

Piętrowanie palet lub pojemników w samochodach dostawczych to świetny sposób na zaoszczędzenie miejsca, zaś odpowiednie ich składowanie umożliwia zapanowanie nad przestrzenią z zachowaniem zasad ergonomii. Upakowanie towarów w pionie pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową (unikamy w ten sposób „przewożenia powietrza”) i dostarczyć w jednym transporcie większy ładunek. Z oczywistych powodów przekłada się to na korzyści dla portfela – więcej produktów w samochodzie oznacza mniejszą liczbę transportów i niższe spalanie paliwa – oraz środowiskowe, związane z niższą emisją zanieczyszczeń do atmosfery.

Ta sama zasada może dotyczyć także przewozu pustych pojemników. W takim przypadku doskonale sprawdzą się skrzynki i pojemniki sztaplowalno-gniazdowe, które łączą w sobie doskonałe parametry wytrzymałościowe, a jednocześnie pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i ładunkowej. Redukcję wielkości w trakcie przewozu i składowania pustych pojemników tego typu uzyskuje się nie przez składanie ścian pustego pojemnika (tak jak w skrzynkach składanych), ale przez zagnieżdżanie pojemników transportowych jeden w drugim. W ten sposób można ograniczyć wykorzystanie przestrzeni ładunkowej nawet do 80%.
 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu