Jak konserwować pojemniki plastikowe?

Created by Monika Sojka | |   Porady bekuplast
Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Plastikowe pojemniki stosowane w magazynowaniu i transporcie mają charakter wielorazowy, a to oznacza, że po każdym użyciu są przywracane do obrotu w łańcuchu dostaw. Przewożone w nich produkty wchodzą w kontakt ze ściankami i dnem pojemników, brudzą je i pozostawiają na nich drobnoustroje i bakterie. Aby uniknąć zanieczyszczenia kolejnych transportów użytkownicy powinni regularnie poddawać je zabiegom konserwacyjno-czyszczącym. W zależności od ich własnych preferencji oraz od stopnia zanieczyszczenia pojemników konserwacja może przybierać formę mycia ręcznego, w myjkach automatycznych lub pakietu usług realizowanego przez wyspecjalizowane firmy: od mycia wstępnego przez zasadnicze, suszenie, dezynfekcję i czyszczenie parą.

Jak konserwować pojemnik plastikowy?

Wybór metody mycia, detergentów oraz temperatur zależy od rodzaju plastikowego pojemnika, jego zastosowania oraz stopnia zabrudzenia, dlatego czyszczenie skrzynki służącej do przewożenia mięsa będzie różniło się od tej, w której do klienta trafiają części elektroniczne - wymogi sanitarne nakładają bowiem na dostawców żywności szczególne wymogi dotyczące zachowania higieny. W praktyce jednak w warunkach pandemicznych, w których żyliśmy przez ostatnie dwa lata, dokładne czyszczenie i dezynfekcja pojemników stały się normą w wielu firmach, niezależnie od rodzaju działalności.

Wybór ręcznego lub zautomatyzowanego procesu mycia jest uzależniony w głównej mierze od liczby skrzynek, które mają być czyszczone, a także kalkulacji kosztów mycia w myjniach automatycznych lub robocizny pracowników zajmujących się tym ręcznie. Pomijając najprostszą metodę mycia – pod bieżącym strumieniem wody, w celu pozbycia się najbardziej widocznych śladów brudu lub – w bardziej zaawansowanych systemach po myciu wstępnym następuje czyszczenie w maszynach myjących przy użyciu najwyższej jakości detergentów, zaś na koniec pojemniki płucze się dużą ilością wody ze środkiem dezynfekującym.

Jak wyczyścić pojemnik plastikowy po transporcie mięsa?

W tym miejscu warto rozwiać pojawiającą się czasem wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa produktów spożywczych w plastikowych skrzyniach wielokrotnego użytku. Niektórzy właściciele marek i klienci wyrażają obawy, że skrzynie używane do przewożenia różnych produktów żywnościowych – zwłaszcza te żebrowane, o nierównomiernej powierzchni – nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa produktom niezależnie od dokładności mycia po każdym użyciu, a stosowane do tego celu detergenty niszczą strukturę polimerów. Nie jest to prawda. Liczne badania dowodzą, że ani na właściwości fizyczne, ani chemiczne tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu wielokrotne mycie nie ma istotnego wpływu.

Mięso jako produkt szczególnie podatny na ryzyko zanieczyszczenia lub zepsucia nie tylko wymusza na producentach i sprzedawcach konieczność zachowania ściśle określonych zasad w trakcie przechowywania lub przewożenia, ale również późniejszego czyszczenia. Skrzynki na mięso – takie jakie oferuje firma bekuplast – mają gładkie, łatwe do wymycia powierzchnie i są produkowane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością i łatwego w czyszczeniu. To niezwykle ważne, ponieważ skrzynie na mięso należy myć dokładnie po każdym transporcie. Takie tworzywo jest również trwałe i stabilne, mniej podatne na uszkodzenia (odpryski), które mogłyby przedostać się do produktu. Co więcej podczas czyszczenia maszynowego mniej rozprasza wodę, dzięki czemu przy wyjściu z myjki pojemniki bardziej suche.

W przypadku logistyki transportu i magazynowania produktów o szczególnej wrażliwości na zanieczyszczenia i drobnoustroje – a zatem mięsa oraz ryb – warto rozważyć skorzystanie z usług myjni automatycznych. Tym bardziej, że istnieje pewne ryzyko niewłaściwego mycia pojemników, jeśli jest ono przeprowadzane bez odpowiedniego sprzętu, umiejętności i czasu na takie działania.

Jak wyczyścić pojemnik plastikowy po transporcie warzyw i owoców?

Wykonane z polietylenu HDPE skrzynki plastikowe na owoce– takie jak te produkowane przez bekuplast – spełniają najwyższe wymogi jakości i higieny produktów, dlatego są przystosowane do regularnego czyszczenia po każdym użyciu. Proces mycia – ręczny lub w automatycznych systemach myjących, do których są przystosowane – ułatwiają gładkie powierzchnie pojemników. Dzięki możliwości mycia skrzynki plastikowe na owoce mogą być ponownie wykorzystane w łańcuchu dostaw świeżych towarów bez obawy o kontakt produktów z niepożądanymi pozostałościami po wcześniejszych transportach (bakterie gnilne, brud), zachowując estetyczny wygląd, którego znaczenia jako wizytówki firmy producenckiej lub dostawczej nie można przeceniać.

Jak wyczyścić pojemnik plastikowy po transporcie pieczywa i produktów cukierniczych?

Tak jak w przypadku świeżych owoców za szybkie brudzenie pojemników odpowiada przede wszystkim osypująca się z nich ziemia, przy transporcie pieczywa i produktów cukierniczych głównymi winowajcami brudu są mąka i resztki ciasta. Pieczywo jest bardzo podatne na zabrudzenia i kontakt z drobnoustrojami, które szybko namnażają się w niehigienicznych warunkach, np. w zalegających resztkach żywności, i negatywnie wpływają na świeżość, smak lub zapach wypieku. Z tego powodu utrzymanie skrzynek na pieczywo w czystości jest absolutną koniecznością. Jest to o tyle łatwiejsze, że można je myć pod strumieniem wody, tak jak inne pojemniki z plastiku. 

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu