Wearables wspomagają procesy logistyczne

Created by Monika Sojka | |   Wiedza bekuplast

W miarę postępu miniaturyzacji elektroniki i dostępu do chmur danych w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej tzw. wearables: urządzeń przeznaczonych do noszenia na ciele, zwykle zasilanych bateriami, wyposażonych we własne oprogramowanie i możliwość komunikacji w ramach Internetu Rzeczy (IoT). Inteligentne elektroniczne urządzenia tego typu znajdują rosnące zastosowanie również w procesach logistycznych, zwiększając efektywność i produktywność w łańcuchach dostaw oraz łącząc zaawansowane możliwości obliczeniowe w chmurze ze zminiaturyzowaną metodą automatycznego przechowywania i rejestrowania danych.

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Możliwości wearables są niezwykle wszechstronne: począwszy od prostego śledzenia pozycji użytkownika w przestrzeni, poprzez kontrolę parametrów zdrowotnych oraz wygodny bieżący dostęp do niezbędnych informacji. Możliwości podobnych urządzeń można skutecznie wykorzystać w celu zwiększenia produktywności obsługi magazynów albo przy opracowywaniu strategii biznesowych. Pracownicy w firmach korzystający z technologii wearables mogą poświęcić uwagę bardziej zaawansowanym procesom niż manualne wprowadzanie danych, zmniejszając możliwości popełnienia błędu, budując lepszy łańcuch dostaw i zwiększając jego żywotność. Zgodnie z podziałem dokonanym przez amerykańską firmę konsultingowo-analityczną ABI Research współcześnie wearables można zaliczyć do jednej z siedmiu kategorii. Są to: kamery do noszenia na ciele lub kasku; inteligentne ubrania (e-ubrania); inteligentne okulary wyświetlające dane (np. Google Glass); trackery – urządzenia gromadzące na bieżąco dane wykorzystywane do celów medycznych, sportowych i fitness; trackery ruchu 3D i zegarki kompatybilne ze smartfonami. Oddzielną kategorię stanowią również rozwiązania przeznaczone dla celów logistycznych, do których można zaliczyć m.in. okulary do gromadzenia danych, skanery naręczne i napalcowe, rękawice ze zintegrowanym skanerem, egzoszkielety do przenoszenia ciężkich ładunków, drukarki mobilne i przenośne oraz czujniki ciała do analizy sekwencji ruchu w magazynie (tzw. motion miners).

Mniej wysiłku

Przenośne skanery kodów kreskowych, czujniki biometryczne i rozwiązania do wybierania głosowego ograniczają nakład ręcznej pracy i poprawiają jej wygodę. Zwiększają również zdolność pracowników do prawidłowego lokalizowania, sortowania i przenoszenia elementów magazynowych. Zespoły zarządzające mogą analizować dane generowane przez te urządzenia w celu dalszej optymalizacji działań. Już w 2011 r. firma kurierska UPS wyposażyła pracowników w tzw. scanner-enabled rings, czyli napalcowych czytników z funkcją skanowania, które przesyłały najpierw do terminala noszonego przez pracownika na biodrze, a następnie za pośrednictwem Wi-Fi do centrum danych UPS, dane dotyczące paczek. Udoskonalone wersje tego rozwiązania wykorzystujące technologię Bluetooth są używane do dzisiaj; dzięki nim pracownicy otrzymują natychmiastową informację, że pobrali niewłaściwy produkt lub jego nieodpowiednią ilość. 

Więcej zdrowia

Wearables zapewniają dostęp do szerokiej gamy danych. Przykładem mogą być „ubieralne” urządzenia monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność fizyczną pracowników, ich lokalizację oraz stan zdrowia. Dzięki tym informacjom kierownictwo może odpowiednio kształtować strategie wykorzystania siły roboczej. Inteligentne urządzenia z czujnikami biometrycznymi mogą informować o oznakach stresu (np. gwałtownych skokach tętna). Tę funkcję spełniają zarówno popularne rozwiązania (np. smarbandy, trackery fitness), jak i bardziej zaawansowane systemy takie jak Reflex firmy Kinetic, który na bieżąco odnotowuje wszelkie fizyczne anomalie. W przypadku wykrycia anomalii, np. nadmiernego obciążenia kręgosłupa, wysyła do użytkownika informację zwrotną w postaci wibracji. Uczy w ten sposób właściwych (ergonomicznych) ruchów, a pracodawcom pozwala opracować metodę ograniczania ilości urazów w miejscu pracy.

Niezawodna dokładność

Bardzo ważną korzyści wynikającą ze stosowania technologii wearable w łańcuchu dostaw jest zapewnienie szybkości i dokładności. Jeśli technologia wearable automatycznie dostarcza pracownikowi informacji, nie musi on już przeglądać dokumentów i zastanawiać się nad kolejnością realizacji zadań. Dla przykładu urządzenia wearables mogą być wykorzystywane do informowania pracownika, gdzie dokładnie znajduje się dany produkt w magazynie. Ponieważ ta technologia jest podłączona do Internetu, który na bieżąco śledzi poziomy zapasów danej jednostki łańcucha dostaw, pracownicy mogą automatycznie dowiedzieć się, czy produkt znajduje się we właściwym miejscu i jest gotowy do pobrania. Natychmiast po pobraniu produktu informacje są przekazywane z powrotem do systemu ERP dzięki funkcji automatycznego przechwytywania danych w urządzeniu, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania przez pracownika informacji o produkcie i zwiększając dokładność systemu.

Przykładowo firma Honeywell Intelligrated oferuje rozwiązanie typu wearable dla pracowników, którzy lokalizują i przenoszą przedmioty. Składa się ono z zestawu słuchawkowego i urządzenia noszonego na biodrze. Jak twierdzi producent, jego stosowanie pozwala na osiągnięcie wskaźnika niezawodności przepływów pracy na poziomie 99,9%. Zestawy słuchawkowe są połączone z administracyjnymi punktami kontroli, które przekazują pracownikom bieżące instrukcje. Oprócz informowania pracowników o produktach, które muszą przemieścić, rozwiązanie głośnomówiące kieruje ich do właściwego miejsca odbioru zapasów. Dodatkowo kierownicy mogą skorzystać z tego systemu do komunikacji z pracownikami w magazynie. Tym samym wearables z obsługą głosową zwiększają produktywność pracowników logistycznych poprzez dostarczanie dynamicznych instrukcji w stale zmieniającym się środowisku magazynowym.

Identyfikacja nieefektywności

Najlepsze systemy analityki predykcyjnej na świecie są tylko tak dobre, jak dane, które przetwarzają. Niestety większość z nich opiera się na ręcznym i zautomatyzowanym pozyskiwaniu danych. Obniżenie kosztów technologii wearables pomaga łańcuchom dostaw w zyskaniu zdolności przechwytywania większej ilości informacji, które mogą być następnie wykorzystane przez systemy ERP firm do identyfikacji punktów nieefektywności. Może to być tak proste, jak zmiana trasy pracowników transportujących towary w celu ominięcia ścieżki zablokowanej przez problemy z załadunkiem towaru.

Miniaturyzacja oznacza postęp

Międzynarodowa kariera wearables stała się możliwa dzięki postępowi technicznemu i miniaturyzacji. Noszenie na piersiach tabletu i ręczne wprowadzanie do niego danych, przy jednoczesnym wykonywaniu krytycznych procesów łańcucha dostaw, było kompletnie niepraktyczne. Jednak nowoczesne „ubieralne” urządzenia (nawet na tyle powszechne jak zegarki smart Apple czy Samsung, Fitbit i okulary Google), umożliwiają pracownikom wykonywanie kluczowych zadań, a dzięki stałemu połączeniu z Internetem rzeczy (IoT) nieustannie dostarczają dane do systemu ERP organizacji lub do chmury za pośrednictwem energooszczędnych urządzeń Bluetooth, Wi-Fi albo identyfikacji radiowej (RFID).

Połączenie pracy ludzkiej i inteligentnych urządzeń oferuje firmom logistycznym użyteczne możliwości. Skanery kodów kreskowych, czujniki biometryczne i rozwiązania do wybierania głosowego ograniczają nakład ręcznej pracy i poprawiają jakość życia pracowników. Zwiększają również zdolność pracowników do prawidłowego lokalizowania, sortowania i przenoszenia elementów magazynowych. Zespoły zarządzające mogą analizować dane generowane przez te urządzenia w celu dalszej optymalizacji działań. Nic dziwnego, że firmy stosujące urządzenia wearables zauważają poprawę zarówno dokładności, jak i szybkości swoich działań.

Podsumowanie

Czujniki typu „wearable” dają pracodawcom szansę na zapewnienie środowiska pracy, które sprzyja dobremu samopoczuciu pracowników i wydajności firmy. Właściwie wykorzystywane, mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zadowolonego, lojalnego i sprawnie komunikującego się zespołu, ograniczając mozół związany z wykonywaniem najbardziej powtarzalnych i nużących obowiązków. Nie można jednak zapominać o groźbie potencjalnego wycieku danych osobowych, które coraz częściej są gromadzone przez „ubieralną” elektronikę.

Pracodawcy pozyskujący informację na temat stanu zdrowia pracowników powinni opracować odpowiednie kodeksy postępowania regulujące sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania zbieranych danych. Ważne też, by jasno określiły cel gromadzenia danych. O powodzeniu takich przedsięwzięć ostatecznie zadecyduje bowiem to, czy firma będzie w stanie włączyć w nie pracowników i przekonać ich o zaletach korzystania z takich urządzeń. Pełna przejrzystość i właściwie opracowane programy uczestnictwa umożliwią traktowanie zbierania danych jako partnerskiej umowy między pracodawcą a pracownikiem.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu