Bezpieczny transport mięsa i drobiu w pojemnikach plastikowych

Created by Monika Sojka | |   Logistyka

Zachowanie właściwych warunków transportu mięsa i drobiu jest ważne, bowiem znacznie ogranicza ryzyko ich zepsucia lub uszkodzenia. Mówimy tu wszak o delikatnych produktach, których często nie przewozi się po przetworzeniu (zakonserwowaniu/uwędzeniu/ususzeniu etc.), lecz w stanie surowym. Mięso i drób są szczególnie wrażliwe na warunki otoczenia: wysoka temperatura, dostęp bakterii, długi czas transportu przyśpieszają procesy psucia się tych produktów.

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Dlatego muszą być one przewożone w odpowiednich warunkach, które nie wpłyną na pogorszenie jego jakości oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Ważną rolę w zapewnieniu higienicznych warunków ich przechowywania i przewozu odgrywają również odpowiednie pojemniki transportowe.

Jak zabezpieczyć przewożone mięso?

Podstawowe warunki bezpiecznego transportu mięsa reguluje wiele przepisów, których muszą przestrzegać firmy świadczące usługę transportu mięsa. Najważniejsze wymagania dotyczą:

  • środków transportu (chłodnie lub izotermy z możliwością regulacji temperatury w zależności od gatunku mięsa);
  • temperatur przewozu (w przypadku mięsa czerwonego nie wyższej niż 7ºC, drobiu i mięsa króliczego 4ºC, a podrobów 3ºC)
  • czasu transportu (im krótszy, tym lepszy);
  • pojemników transportowych.

Jeszcze niedawno do przewożenia mięsa chętnie używano pojemniki stalowe, jednak ich wadą był zbyt duży ciężar, trudność w utrzymaniu czystości oraz słaba ergonomia (m.in. problemy z dostępem do towaru z powodu całkowicie zabudowanych boków). Z tych powodów w branży mięsnej dużą popularność zdobyły skrzynki z tworzyw sztucznych wykonane z wysokiej jakości polietylenu o dużej gęstości.

W czym najlepiej przewozić mięso i drób?

Kluczowym wymogiem stawianym pojemnikom do przewozu mięs i drobiu jest dopuszczenie do kontaktu z produktami spożywczymi. Chodzi o zagwarantowanie, że w trakcie spedycji lub przechowywania nie nastąpi niepożądane i groźne dla zdrowia konsumentów przenikanie niebezpiecznych substancji z pojemnika do produktu. Pojemniki masarskie z tworzyw sztucznych idealnie nadają się do tego celu. Wykonywane są z najwyższej jakości materiałów nie wchodzących w interakcję z żywnością. Ich dużą zaletą z punktu widzenia potrzeb sektora mięsnego jest solidność i trwałość – dzięki czemu doskonale sprawdzają się w transporcie oraz podczas przenoszenia z miejsca na miejsce - jak również łatwość utrzymania w higienie i czystości oraz neutralność zapachowa, co liczy się zwłaszcza w przypadku transportu surowego mięsa.

Plastikowe pojemniki masarskie świetnie wytrzymują częste mycie w wysokich temperaturach z użyciem środków dezynfekujących, które pozwala pozbyć się bakterii i drobnoustrojów zagrażających jakości przewożonych mięs. Plastyczność i łatwość formowania tworzyw sprawia, że łatwo można dopasować ich konstrukcję i wymiary do potrzeb branży (np. wyposażyć w odpowiednią ilość otworów zapewniających niezakłócony dopływ świeżego powietrza). Takie pojemniki są również przystosowane do gniazdowania, czyli ustawiania jednego na drugim. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni samochodu – chłodni.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze skrzynek na mięso do transportu?

Wiemy już, że samo zagwarantowanie odpowiedniej temperatury nie wystarczy, by mięso zachowało świeżość. Niezbędne są dodatkowo skrzynki z tworzyw odpornych na zmiany temperatur, takich jak polietylen oraz polipropylen, które zachowają swoje właściwości zarówno przy -30 jak i +60 stopniach Celsjusza, posiadają atesty higieny i są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Czołowi producenci pojemników transportowych – tacy jak firma bekuplast - posiadają w swej ofercie pojemniki dedykowane, czyli skrojone pod potrzeby konkretnej branży, wśród nich także rozwiązania dla sektora producentów mięsa i drobiu. Są one zaprojektowane i wykonane z materiałów zapewniających z jednej strony łatwy załadunek i rozładunek towaru, z drugiej zaś utrzymanie w transporcie odpowiednich warunków zapobiegających jego zepsuciu. Cechuje je m.in.: zoptymalizowana konstrukcja dna i narożników dostosowana do systemów przenośnikowych; gładkie powierzchnie ścianek ułatwiające utrzymanie higieny i czyszczenie – również w myjniach automatycznych; możliwość aplikacji etykiet IML służących do identyfikacji i śledzenia produktu; kolorystyka zapewniająca bezpieczeństwo surowca (pozwalająca na łatwą identyfikację ewentualnych odłamków tworzywa w mięsie), a także korzystna z punktu widzenia ekologii możliwość 100% recyklingu.

Jakie normy muszą spełniać skrzynki transportowe na mięso?

Należy pamiętać, że w transporcie mięsa i drobiu korzystanie z pojemników, które nie posiadają odpowiednich certyfikatów i zostały wytworzone z tworzyw niedopuszczonych do kontaktu z żywnością, jest niezgodne z przepisami. Surowcem, z którego produkuje się je najczęściej, jest polietylen o dużej gęstości (HDPE). Co istotne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wszystkie skrzynki powinny zostać przebadane przed dopuszczeniem do obrotu. Skrzynki na mięso i drób spełniające wymogi norm bezpieczeństwa posiadają także certyfikat bezpieczeństwa i higieny PZH.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu