Optymalizacja opakowań w logistyce ładunków drobnicowych

Created by Monika Sojka | |   Optymalizacja procesów

Transport drobnicowy to przewóz ładunków o niewielkich gabarytach, zróżnicowanych kształtach i opakowaniach oraz relatywnie niewielkiej masie, które samodzielnie nie są w stanie wypełnić całego pojazdu lub kontenera. Ten typ transportu (w zawodowym żargonie określany mianem LTL, Less than Truck Load) ze względu na stopień skomplikowania wymaga większej dbałości o szczegóły niż transport pełnopojazdowy, jeśli chcemy, by odbył się bez problemów, a ładunek dotarł do odbiorcy bezpiecznie, na czas i w sposób opłacalny zarówno dla klienta, jak i przewoźnika.

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Ktoś, kto nie posiada podstawowych wiadomości na temat logistyki ładunku, mógłby uznać, że transport drobnicowy to przysłowiowa „bułka z masłem”. Cóż bowiem skomplikowanego w zamówieniu kursu w firmie przewozowej? Kierowca podjeżdża ciężarówką, pakuje drobnicę między palety z produktami innych klientów i – tak jak mu wygodnie – rozwozi je do punktów odbioru. Tyle teoria. W praktyce takie działanie byłoby niezmierne trudne do zoptymalizowania. Zatem jak to zrobić? Zapraszamy do naszegy artykułu.

Jak działa transport ładunków drobnicowych?

Firmy zajmujące się transportem towarów drobnicowych podchodzą do tego systemowo. Wbrew potocznemu wyobrażeniu towary w sieci drobnicowej są przeładowywane kilkukrotnie – częściej niż w transporcie bezpośrednim. Wyobraźmy sobie firmę zajmującą się transportem drobnicowym obsługującą obszar całego kraju. Dla usprawnienia funkcjonowania systemu dzieli ona teren działania na regiony. W każdym z nich oddziały lub partnerzy zbierają przesyłki od klientów, po czym rozwożą je do węzła odbiorczego spedytora. Tam następuje konsolidacja różnych ładunków, które trafiają do magazynu centralnego (w przypadku dużego kraju może być ich więcej niż jeden). Tutaj towary są rozdzielane do samochodów dostawczych w celu dostarczenia ich do odpowiednich magazynów regionalnych lub wprost do odbiorców. Jak widać, wysyłany towar jest przenoszony co najmniej dwukrotnie. Reasumując: do specyficznych cech transportu drobnicowego należą rozproszenie nadawców i odbiorców przesyłek, większa komplikacja organizacji transportu oraz dłuższy czas transportu ze względu na dodatkowe operacje, które muszą zostać wykonane, żeby taki transport był możliwy i opłacalny.

Skomplikowany, ale opłacalny

Przewóz ładunków drobnicowych to zwykle wybór tych przedsiębiorców, którym którym zależy na optymalizacji kosztów, ponieważ transport towarów w mniejszych ilościach ułatwia zachowanie płynności finansowej – szczególnie ważnej w przypadku sektora MiŚP. Z jednej strony zapewnia bowiem oszczędności związane z magazynowaniem (z uwagi na łatwiejszy obrót mniejszymi ilościami towarów pozwala nierzadko zrezygnować z budowy lub najmu przestrzeni do składowania towarów), z drugiej, dzięki właściwemu zarządzaniu przestrzenią ładunkową w transporcie - a zatem kolejnością układania towaru, jego masą, kształtem, sposobem zabezpieczenia oraz wyborem odpowiednich pojemników – zostawia znaczne pole do popisu dla specjalistów od logistyki. 

Polecane pojemniki na drobne elementy:

Pojemniki: klucz do optymalizacji przewozu drobnicy

Przestrzenią, w której również można znaleźć oszczędności, są wspomniane wyżej pojemników. Bardzo ważne jest, aby zostały one dopasowane do ciężaru i wymiarów przewożonych towarów oraz ich specyficznych cech (materiału i jego podatności na zniszczenia) i chroniły przewożone ładunki przed uszkodzeniami mechanicznymi, biologicznymi, chemicznymi i klimatycznymi (takimi jak wilgoć albo wysokie i niskie temperatury). Powinny również zapewniać wygodę obsługi i charakteryzować się trwałością, ponieważ często poddawane są szaplowaniu (układaniu w stosy na paletach). Sprawna obsługa przesyłek drobnicowych w węzłach spedycyjnych wymaga stosowania palet o standardowych wymiarach (np. palety typu EURO). Dzięki temu idealnie mieszczą się w ciężarówce i mogą być załadowane w dowolnej pozycji. Pozostawienie towarów luzem zakłóca procesy transportu i może prowadzić do uszkodzeń.

Poziom wykorzystania pełnej objętości poszczególnych typów pojemników i palet jest często bardzo niski, więc to w tym obszarze można znaleźć znaczne oszczędności. Nie jest to jednak łatwe. Towar drobnicowy sprawia więcej kłopotów w czasie transportu od towarów pełnopojazdowych (FTL, Full Truck Load) i jego optymalizacja wymaga sporo wysiłku. Drobnica cechuje się niewielkimi gabarytami i ciężarem, często też ma niejednolity kształt, co dodatkowo utrudnia przewóz. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest podatna na uszkodzenia i wymaga odpowiedniego zabezpieczenia we frachcie.

Właściwy wybór to podstawa

Zakres rozwiązań opakowaniowych wykorzystywanych do przewożenia drobnicy jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. palety, kartony, worki, skrzynie, bębny, klatki i beczki. Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania zależy od rodzaju towarów oraz zagrożeń, na które mogą być narażone podczas transportu. W celu zaoszczędzenia przestrzeni, czasu i wysiłku dobrze jest łączyć produkty drobnicowe, np. kilka paczek czy pojemników, w większe jednostki ładunkowe (w procesie nazywanym jednostkowaniem). W tym celu towar można poddać stropowaniu (wiązanie kilku sztuk razem), paletyzacji, konteneryzacji (wkładanie materiałów do specjalnego kontenera) lub łączyć je w pakiety, paczki itp.

W przypadku towaru drobnicowego szczególnie istotne jest również stosowanie odpowiedniego – czytelnego i jednoznacznego – oznakowania, które informuje o zawartości opakowań. Chodzi zarówno o znaki zasadnicze, czyli identyfikujące zawartość i cechy towaru, jak również manipulacyjne, wskazujące na sposób obchodzenia się z ładunkami, a w razie potrzeby również znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem (przedstawiające cechy, które mogą stanowić zagrożenie dla osób oraz otoczenia). Podobnie jak wszystkie inne, również transport drobnicowy podlega pod ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Na ich podstawie z transportu drobnicowego wyłączone są przesyłki wymagające przewozu w specjalnych warunkach, wśród nich : zwierzęta, żywe rośliny, broń, materiały wybuchowe, towary ponadgabarytowe i z krótkim terminem ważności, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie oraz farmaceutyczne oraz niektóre towary niebezpieczne.

Przykładowa optymalizacja opakowań

Z punktu widzenia trwałości i opłacalności procesów transportu właściwym wyborem będą opakowania wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych, które nadają się do wykorzystania w regularnych przewozach. Dobrym pomysłem jest również używanie opakowań składanych, które pozwalają na zredukowanie objętości po wykorzystaniu, dzięki czemu korzystnie wpływają na optymalizację logistyki zwrotów. Opakowanie powinno być jak najlepiej dopasowane zarówno do produktów, które chronią, jak również do nośników ładunków (palety), bowiem w ten sposób ograniczają zapotrzebowanie na materiały wypełniające i opakowaniowe oraz optymalnie zagospodarowują nośnik ładunku. W przypadku opakowań delikatnych dobrym pomysłem będzie stosowanie wypełniaczy (np. z folii bąbelkowej). Ich ilość można ograniczyć poprzez mocowanie towarów za pomocą folii stretch.

Podsumowanie

Odpowiednia optymalizacja procesów przeworzenia drobnych elementów, tzw. ładunków drobnicowych to nie lada wyzwanie dla firm logistycznych. Odpowiednie przygotowanie ładunku i świadomy wybór opakowania, w którym będzie transportowany to jeden z głównych elementów sukcesu transportowego. Warto o nim pamiętać projektując nowe linie zaopatrzenia i tworząc sieci logistyczne z grupami odbiorców i firm współpracujących. 

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu