Jak zoptymalizować łańcuchy dostaw w czasach rosnących kosztów transportu?

Created by Monika Sojka | |   Logistyka
Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Zgodnie ze słownikową definicją łańcuch dostaw to kompleksowy proces dostarczania produktów lub usług ostatecznemu użytkownikowi. Jego elementami – ogniwami – są wszystkie strony biorące udział w wymianie dóbr (poczynając od wytwórców i dostawców materiałów, jego dystrybutorów, na końcowym odbiory kończąc), a także wszystkie czynności przez nich realizowane wraz z przepływem informacji. Właściwa organizacja łańcucha dostaw i dopasowywanie jego funkcjonowania do bieżących potrzeb stanowi jeden z kluczowych sposobów zwiększenia efektywności działania firmy, uzyskania przewagi konkurencyjnej, zoptymalizowania kosztów i poprawy najważniejszych wskaźników finansowych.

Optymalizacja łańcucha dostaw: prosta teoria, trudna praktyka

W obecnej sytuacji finansowego kryzysu, będącego skutkiem niespokojnej sytuacji geopolitycznej i wynikającego z niej niedoboru paliw i niektórych surowców, a w konsekwencji również wzrostu kosztów transportu, utrzymanie sprawnego łańcucha dostaw – choć niezwykle trudne - może stać się istotną wartością dodaną na konkurencyjnym rynku. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy w stanie szybko dostrzec rodzące się biznesowe szanse. Nie będzie to możliwe bez jego bieżącej analizy; dlatego tak ogromną rolę odgrywa w tym procesie sprawny przepływ informacji, a następnie zdolność szybkiego podejmowania decyzji i wdrażania zmian, dzięki którym klient otrzyma dobry produkt lub usługę szybko i w rozsądnej cenie.

Osiągnięcie tak założonych celów jest jednak trudnym przedsięwzięciem. Wiąże się bowiem z koniecznością drobiazgowej oceny aktualnej sytuacji, a także bieżącego monitorowania skutków naszych decyzji po to, by ocenić skuteczność podejmowanych działań i – jeśli to konieczne – wdrażać niezbędne poprawki, często wymuszane przez zmieniające się trendy rynkowe. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia działające w czasie rzeczywistym, w tym zaawansowane systemy informatyczne stworzone do szybkiego przetwarzania dużej ilości danych i ich przejrzystego wizualizowania.

Optymalizacja łańcucha dostaw - zacznij od identyfikacji problemu

Nerwowe reagowanie na pojawiające się bieżące problemy w funkcjonowaniu łańcucha dostaw i szukanie doraźnych rozwiązań nie jest skuteczne. Zarządzanie tak skomplikowaną i zależną od wielu zmiennych strukturą wymaga skrupulatnego planowania i współpracy wszystkich zaangażowanych działów – zakupów, logistyki i planowania – oraz dostępu do danych w celu zapewnienia lepszej widoczności łańcucha dostaw.

Przykładowo: im dłuższy łańcuch dostaw – a zatem im więcej rąk i pośredników, przez które musi przejść towar w drodze do klienta (producent, hurtownik, detalista) - tym większe ryzyko wystąpienia opóźnień i problemów. A zatem jednym z głównych sposobów na zoptymalizowanie takiego łańcucha i poprawę sprawności jego działania może być znalezienie i wyeliminowanie „najsłabszego ogniwa”.

Innym istotnym wyzwaniem, z którym mierzyć się muszą współczesne organizacje, jest reorganizacja dotychczasowych kanałów dystrybucyjnych, które przeszły w ostatnich latach istotną przemianę, a także reagowanie na zmieniające się zwyczaje zakupowe klientów. Na znaczeniu zyskała sprzedaż za pośrednictwem Internetu, co zmusiło wiele organizacji do wprowadzenia  nowych modeli biznesowych i różnicowania kanałów sprzedażowych. Zarządzanie wielokanałową dystrybucją rodzi wiele logistycznych wyzwań, a ich nieumiejętne eliminowanie skutkuje zwykle dużymi kosztami i zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

Być może źródłem problemów jest brak współpracy poszczególnych działów w ramach firmy. W takich okolicznościach poszczególne jednostki poszukują optymalizacji tylko w ramach swojej własnej funkcji, wskaźników KPI i celów, zamiast wspólnie poszukiwać rozwiązań optymalnych dla całego przedsiębiorstwa. Wcześniej czy później będzie to prowadzić do wewnętrznych konfliktów, zarówno na etapie planowania, jak i codziennego zarządzania operacjami.

Przerwane łańcuchy dostaw? Znajdź rozwiązanie we własnej firmie

Na drodze od złożenia zamówienia na produkt, przez zaopatrzenie działu produkcji w niezbędne surowce i zapewnienie kontroli jakości, aż po etap dostarczenia towaru do odbiorcy, występuje wiele komplikacji - takich jak klęski żywiołowe, decyzje polityczne, wojny handlowe czy pandemie - które w sytuacji ekstremalnej mogą uniemożliwić realizację zlecenia o wymaganej jakości w ustalonym miejscu i terminie. Mówimy wówczas o przerwanym łańcuchu dostaw. Niespodziewany charakter takich zdarzeń utrudnia szybką reakcję, jednak przygotowany odpowiednio wcześnie plan działania może znacząco pomóc w złagodzeniu ich negatywnych skutków. Jego opracowanie wymaga drobiazgowej analizy poszczególnych etapów łańcucha dostaw produktu, po to by zidentyfikować ewentualne zagrożenia dla ich poprawnego funkcjonowania, jak np. nadmierna zależność od jednego dostawcy albo skrajna sezonowość produktu. W

Każde przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w swej działalności łańcuchy dostaw, powinno zabezpieczyć się przed ich przerwaniem. Do takich działań należy m.in. dywersyfikacja dostawców zarówno elementów, jak i produktów, zabezpieczenie alternatywnych dróg dostaw czy korzystanie z różnych dostawców usługi transportowej, odpowiednie polisy i ubezpieczenia, a przede wszystkim wyprzedzanie potencjalnych problemów. Jest to możliwe dzięki właściwej analizie ryzyka.

Postaw na ekologiczne rozwiązania transportowo-magazynowe

Do kluczowych ogniw wszystkich łańcuchów dostaw należą magazynowanie i transport. Warto pamiętać, że jednym ze sposobów usprawnienia ich funkcjonowania – a tym samym poprawy działania całego łańcucha i zwiększenia zysków przedsiębiorstwa – jest korzystanie z opakowań z tworzyw sztucznych.

W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw rola opakowań transportowych w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do odbiorcy odgrywa duże znaczenie. Dotyczy to szczególnie przewozu, realizacji prac przeładunkowych, zabezpieczenia ilości i jakości towarów oraz ich identyfikacji. Właściwie zaprojektowane, wykonane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem opakowania mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów, a także zapewnić jakość i bezpieczeństwo procesów w łańcuchach dostaw.

Plastikowe opakowania wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych usprawniają transport produktów w łańcuchu dostaw większości branż, pozwalając firmom redukować wydatki i optymalizować swoją działalność. Dostępne w różnych wariantach i wysokościach, ułatwiają dobranie najlepszego rozwiązania dostosowanego do wielkości elementów i dostępnej przestrzeni. Co istotne, dzięki możliwości wyraźnego oznakowania za pomocą etykiet lub kolorów umożliwiają  bezproblemową identyfikację umieszczonych w nich produktów, organizując przestrzeń pracy i usprawniając logistykę magazynową. Ich niska masa własna oraz możliwość sztaplowania pełnych i gniazdowania pustych pojemników optymalizuje koszty przewozu i ogranicza negatywne skutki transportu dla środowiska. Dlatego tak istotne jest uwzględnienie odpowiednich opakowań w łańcuchu dostaw każdego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Wydarzenia ostatnich dwóch lat były obciążeniem dla przedsiębiorstw na całym świecie. Paradoksalnie jednak ich negatywne krótkoterminowe konsekwencje mogą mieć korzystny efekt w dłuższym wymiarze. Ich pozytywnym elementem jest to, w jakim stopniu te doświadczenia przygotowały przedsiębiorstwa – również w Polsce – aby myśleć strategicznie o swojej przyszłości. Aby dywersyfikować, przebudowywać metody pozyskiwania zapasów, szukać nowych kontrahentów – tak aby przygotować się na kolejne przerwania łańcuchów dostaw, których z pewnością nie da się w przyszłości uniknąć.
 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu