Techniki magazynowania: niezbędny element sprawnego łańcucha dostaw

Created by Monika Sojka | |   Magazynowanie

Zarządzanie dużym magazynem to poważne wyzwanie, z jakim musi poradzić sobie współczesna logistyka. Sprawny i niezakłócony odbiór, przechowywanie i wydawanie towarów to niezbędny element składający się na sukces całego łańcucha dostaw, dlatego firmy logistyczne nieustannie opracowują nowe metody usprawniające działanie swoich magazynów.

Nie czekaj z pytaniami!

Jesteśmy tu, aby na nie odpowiedzieć i pomóc Ci poznać naszą ofertę bliżej. Twoje zainteresowanie naszą firmą bekuplast to dla nas priorytet. Kliknij przycisk obok – zapraszamy do kontaktu!

Przyjrzyjmy się zatem kwestii technik magazynowania, bez których nie byłoby niezawodnie działającego systemu gromadzenia i wydawania towarów. Wybór właściwej metody magazynowania towarów wymaga określenia szeregu czynników, takich jak

  • rodzaj, ilość i cechy składowanego towaru (np. jego podatność na warunki otoczenia lub data przydatności do użytku);
  • rodzaj opakowań wykorzystanych do jego przechowywania (luzem, kartony, palety, skrzynie itd.) oraz ich kształt;
  • skala rotacji towaru (wyższy wymaga zwykle innych technik magazynowania od niżej – czyli rzadziej - rotującego);
  • infrastruktura magazynowa (ilość wolnego miejsca, stopień automatyzacji magazynu, rodzaj regałów itd.);
  • przepisy dotyczące przechowywania towaru i BHP;
  • poziom zakładanych inwestycji oraz układ technologiczny w magazynie (przelotowy, kątowy lub workowy).

W oparciu o te zmienne należy następnie ustalić warunki pozwalające na osiągnięcie maksymalnie wydajnej obsługi i optymalnego wykorzystania powierzchni dzięki odpowiedniemu ulokowaniu towarów (np. umieszczeniu rzadziej rotujących towarów w miejscach o ograniczonym dostępie – z tyłu regałów lub na wyższych półkach).

Wyjaśniamy pojęcia FIFO, LIFO i FEFO

Fachowa literatura poświęcona intralogistyce wymienia te trzy akronimy jako podstawowy podział technik magazynowania.

  • FIFO to skrót od angielskiego „First In First Out”, czyli „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Jest najczęściej stosowaną techniką magazynowania i polega na tym, że towar docierający do magazynu jako pierwszy opuszcza go w tej samej kolejności. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość utrzymania porządku oraz minimalizacja ryzyka, że towar zostanie przetrzymany w magazynie, a jego dostawa do odbiorcy opóźni się. Najlepiej sprawdza się w magazynach, w których panuje szybki przepływ towarów (tzw. magazynach „przelotowych”), gdzie towary są na bieżąco przyjmowane i wydawane. Warunkiem sprawnego wdrożenia FIFO jest przygotowanie odpowiedniej, selektywnej infrastruktury, co oznacza stosowanie regałów rzędowych, które zapewniają dostęp do każdego z towarów, oraz/lub regałów wspornikowych i przesuwnych i sieci przenośników.
  • LIFO (Last In First Out) to odwrotność FIFO – czyli jako pierwszy wydawany jest towar trafiający do magazynu jako ostatni. Przy tej technice selektywność towaru nie jest tak ważna jak w FIFO, gdyż nie wymaga dostępu do każdej jednostki ładunkowej w każdym momencie. Infrastruktura magazynowa, którą stosuje się przy takim funkcjonowaniu magazynu, dopuszcza wykorzystanie regałów paletowych, regałów wspornikowych oraz regałów przesuwnych. To najrzadziej stosowana technika magazynowania, ponieważ utrudnia zarządzanie magazynem i może wprowadzać dezorganizację do tego procesu. Z tego samego powodu wykorzystuje się ją głównie przy składowaniu towarów nie starzejących się.
  • Technikę FEFO (First Expired First Out) wykorzystuje się przede wszystkim na magazynach, w których składowane są produkty żywnościowe (ale też środki chemiczne czy farmaceutyki), bowiem polega na wydawaniu w pierwszej kolejności tych towarów, które są najbardziej narażone na utratę ważności lub przydatności do spożycia. Jak żadna z wcześniej wymienionych wymaga perfekcyjnej organizacji obsługi, ponieważ przegapienie wydania towaru o krótkiej przydatności z pewnością zakończy się stratą, na którą firma logistyczna – ani jej klient - nie może sobie pozwolić. Przy stosowaniu tej techniki selektywność ładunków jest bardzo ważna ze względu dostępność do każdej jednostki ładunkowej, jak i kontroli dat ważności. Wykorzystywana infrastruktura magazynowa przy FEFO jest niemalże taka sama jak przy FIFO.

Warto pamiętać, że w wielu magazynach, zwłaszcza tych o większej powierzchni, stosowane są dwie lub więcej zasad jednocześnie. Jest to uzasadnione, jeśli magazyn został wyposażony w odpowiednio zróżnicowaną infrastrukturę. Wszechstronne magazyny chętnie wdrażają kilka zasad składowania, gdyż daje im to niemal nieograniczone możliwości w kwestii rodzaju przyjmowanego towaru.

Czym jest składowanie blokowe i rzędowe?

Techniki magazynowania można rozpatrywać również pod kątem rozmieszczenia ładunków w strefie składowania. W tym przypadku mówimy o składowaniu rzędowym lub blokowym. Wybór jednej z nich jest uzależniony od rotacji i specyfiki produktu, użytych rozwiązań technologicznych oraz typu nośnika. I tak składowanie rzędowe jest popularne w tych magazynach, w których przechowuje się dużą ilość jednostek magazynowych SKU przy relatywnie małych ilościach pojedynczego indeksu. Takie jednostki magazynowe umieszcza się w rzędach regałów, zwykle umieszczonych równolegle względem siebie. Należy przy tym zapewnić swobodny dostęp do każdej z nich. W tym celu wykorzystuje się regały paletowe rzędowe – najbardziej popularny system regałowy na świecie. To prosta ramowa konstrukcja, a jej modułowa budowa pozwala projektować rzędy o nieskończonej długości i wysokości ograniczonej zasięgiem urządzenia podającego/odbierającego towar (stąd bierze się rosnąca popularność systemów regałów wysokiego składowania).

W regałach rzędowych można składować palety oraz wszystkie standardowe jednostki magazynowe, ale również ładunki nietypowe – możliwości dostosowania systemu do indywidualnego procesu logistycznego są szerokie. Składowanie blokowe jest uzasadnione w magazynach, w których przechowuje się niewielką ilość SKU – przy relatywnie dużych ilościach pojedynczego indeksu. Składowaną jednostkę magazynową układa się zwykle bezpośrednio jedną przy drugiej, stosując sztaplowanie w stosy na podłodze obiektu; dlatego nie istnieje konieczność wykorzystywania regałów lub innych urządzeń. System składa się z kilku równoległych korytarzy składowania i pobierania o jednakowej szerokości i długości. W obrębie tych korytarzy pracownicy przemieszczają się za pomocą środka transportu (np. wózka widłowego, ręcznego wózka paletowego), aby umieścić lub pobrać towar.

Do tego typu składowania doskonale nadają się

które można układać w stosy. Najważniejszą zaletą tego typu składowania jest brak kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem systemu regałowego; z kolei do jego wad należy ryzyko uszkodzenia delikatnych towarów w stosie, utrudniony dostęp do artykułów ułożonych na spodzie oraz nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni (gdy magazyn jest wysoki). Zagospodarowanie magazynu pełni bardzo istotną rolę w logistycznej sferze każdego przedsiębiorstwa. Właściwy wybór technik magazynowych poprawia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i podnosi poziom obsługi klienta, upraszczając proces składowania, a następnie wydawania towarów. Projektując je, należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania, począwszy od dostępnej infrastruktury (wielkość magazynu, poziom automatyzacji procesów etc.), po cechy produktów, które mają być składowane. Ich uwzględnienie gwarantuje osiągnięcie optymalnego kosztu z punktu widzenia stawianych wymagań i posiadanej infrastruktury oraz warunków zewnętrznych.

 

Autor wpisu:

Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu

Powierzchnia magazynowa z regałami na pojemniki magazynowe - grafiku wpisu
Powierzchnia magazynowa z regałami na pojemniki magazynowe
Powierzchnia magazynowa z regałami na pojemniki magazynowe
Powierzchnia magazynowa z regałami na pojemniki magazynowe